bjorn

Fakta om brunbjörn

Brunbjörnar lever i nordvästra Nordamerika, Europa och norra Asien. Björnpopulationen i världen består av mer än 200 000 individer och de största populationerna finns i Ryssland, Alaska och Kanada.

Kännetecknande för brunbjörnen är det stora huvudet med små ögon och öron samt puckeln över skulderpartiet. Pälsen är tjock och färgen varierar från ljusbrun till mörkbrun.

Längden är normalt sett mellan 1,7 till 2,8 meter från nos till svansrot och mankhöjden cirka 90 till 150 centimeter. Vikten varierar stort, för en hanne är normalvikten 100–300 kg, för en hona 60–200 kg.

Födan består av både kött och vegetarisk mat. Björnarna äter växter, gräs, örter, frukter, insekter, byten och kadaver. Bär utgör nästan hälften av den sammanlagda födan på ett år och myror en femtedel.

Björnarnas parningstid är på försommaren och vartannat år föder björnhonan en till fyra ungar som väger mellan 400 gram till 2 kilogram vid födseln.

I Sverige får björn jagas från 21 augusti till 15 oktober eller tills beslutat antal björnar är fällda.

Källa: Wikipedia

Paket