lodjur2

Lynx lynx lynx

Fakta om lodjur

Lodjur (lo) är Europas största kattdjur med en kroppslängd på 70–110 centimeter och en mankhöjd på 60–70 centimeter. Hanen väger 20–30 kilo och honan 15–20. Pälsens färg varierar beroende på årstid varierar mellan gulbrun och rödbrun till gråaktig. De flesta lodjur har mörka fläckar i pälsen. Ögonen omges av vita och svarta penseldrag och baksidan öronen kantas av svart päls som slutar i den karaktäristiska tofsen.

Lodjur är på ständig vandring inom sitt hemområde och lever i skogsområden, gärna i bergig och brant terräng. Detta rovdjur jagar ensamt och använder sig av syn, hörsel och luktsinne för att hitta byten som de smyger sig på. Lodjuret jagar i skymningen och då främst hjortdjur (som rådjur och ren), hare, skogsfågel och smågnagare men kan också döda får och get. En lodjursfamilj äter upp ett rådjur på cirka två dygn. Lodjurs genomsnittliga livslängd är 12 – 14 år. Den vanligaste orsaken till att lodjursungar dör är svält.

Europa och Asien är lodjurets hemvist. I Europa förekommer arten främst på Skandinaviska halvön, i östra Europa och delar av centrala Europa. Det skandinaviska beståndet av lodjur tillhör underarten Lynx lynx lynx. Arten invandrade till den Skandinaviska halvön för 9 000 år sedan. Lodjur finns i stora delar av Sverige, faktiskt i alla landskap utom på Gotland och Öland. Störst är bestånden i Bergslagen, längs Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet.

Under 1900-talet har lodjuret varit fridlyst till och från. Men lodjuret är nu ett vitt spritt kattdjur och betraktas inte som hotad. 2012 uppskattades det svenska beståndet till 1 200-1 350. I Finland beräknas det finnas 2800 lodjur och i Norge 500 lodjur.

Källa: Wikipedia

 

Paket