dalripa-willow-ptarmigan-lagopus-lagopus

Fakta om ripa

Riporna delas idag upp i de tre arterna dalripa, fjällripa och vitstjärtad ripa. De tre arterna är alla specialiserade att leva i kallt klimat och vistas på hedar och skoglösa fjäll, men drar sig på vintern ned till busk- och skogstrakter. Fjällripan häckar i både arktiska regioner och i bergsområden i Eurasien och Nordamerika.

Ripan är en medelstor fälthöna med rund kroppsform, lång hals, litet huvud, och kort, grov näbb. De har fjäderklädda tarser och tår och kort stjärt. Alla ripor, förutom moripan, kännetecknas av helvit vinterdräkt. Ripor lever i par och uppehåller sig mest på marken, där de söker sin föda som utgörs av frön, späda blad, knoppar och bär.

Jakt på ripa bedrivs främst utmed fjällkedjan och ripjakt var ända in i början av 1900-talet en viktig förutsättning för överlevnaden i de svenska fjällen. Förr användes mestadels snaror för att fånga riporna men idag bedrivs jakten framförallt med stående eller stötande hund. Ripjakt kan utövas både höst och vinter. Vinterjakten sker oftast med smygjakt med kulvapen. Vid jakt med hund används hagelvapen och fågeln skjuts på relativt korta avstånd.

Källa: Wikipedia

Paket