orre-blackgrouse

Tetrao urogallus & Lyrurus

Fakta om tjäder & orre

Orre

Orre är en hönsfågel i familjen fälthöns och förekommer i norra Palearktis. I Sverie häckar orren häckar från Skåne till Lappland, främst i hed- och myrlandskap och på fjällsluttningar i anslutning till skog.

Orren känns lätt igen på sin kluvna stjärt. Hanen (tuppen) är svart med blåskiftande hals och bakrygg. Har röda ögonbryn och två vita band och en vit fläck på vingen. Honan (hönan) är spräcklig i svart, rostgult och grått och har kortare och raka sidopennor i stjärten. Orrens längd är cirka 40–58 cm.

Orrens föda består av växtdelar, som knoppar, blad, frön och bär, men den äter även insekter, larver och maskar. På vintern utgör björkknopp den huvudsakliga födan och när orren inte är på jakt efter mat bäddar den ned sig i hålor i snön för att skydda sig mot vind och kyla.

Tidigt på våren börjar orren sin lek såväl på mark som uppe i träd. Under orrspelet blåser och kuttrar de, springer omkring och hoppar om varandra, låter vingarna hänga ned och reser upp och breder ut stjärten. Häftiga strider utkämpas också ofta under leken.

På grund av sitt välsmakande kött räknas orren som ett värdefullt villebråd för jägare. Orre jagas under hösten med trädskällande fågelhundar och med stående fågelhundar. På vintern är smygjakt med kulgevär vanligast. 1967 slogs orrarna ihop med tjädrarna i släktet Tetrao.

Tjäder

Tjädern är en mycket stor och tung hönsfågel som liknar orren, men skiljs från denna genom större storlek och den rundade stjärten. Tjädern är en skogsfågel och förekommer i öppna barrskogar i norra och mellersta Europa samt i norra Asien. Tjädern har ett globalt utbredningsområde på över 10 miljoner kvadratkilometer och populationen uppskattas till 5–10 miljoner. I Sverige finns tjädern från Skåne ända upp till lappländska fjällen.

Tjädern är vanligtvis tystlåten men på våren när de spelar inför häckningen hörs tre olika läten; knäppningar, klunk, och väsande sisningarna. I lugnt väder kan de höras upp till 150 meter. Det kraftfullaste lätet är dock det rapande, rosslande läte som tuppen avger gentemot rivaliserande tuppar. Jägare kallar det ibland att tjädern ”skär näbb”.
Tjäderspelet börjar tidigt på morgonen, vid 3–4-tiden, och först spelar tuppen från det träd där han tillbringat natten. Därefter på marken där de även utkämpar heta strider.

Sommartid vistas tjädern mest på marken men tillbringar alltid natten i träd, med undantag för honan under ruvningstiden och när ungarna är små. Tjäderns föda utgörs i princip av detsamma som orrens men den viktigaste barmarksfödan är blåbär där alla delar av plantan, inklusive blad, nyttjas av tjädern. Blåbärsriset har en viktig biologisk funktion för tjädern. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan.

I Sverige och Norge är tjädern ett uppskattat jaktbyte och räknas som storvilt bland fåglar. I Sverige jagas tjädern främst i norra och mellersta Sverige. Jakt på tjäder bedrivs på samma sätt som jakt på orre.

Källa: Wikipedia

Paket